Античка Грчка - угледни час

Наставник историје Марија Величковић одржала је угледни час у одељењу V2. Циљ часа је да самовредновањем одговора ученици кроз увид у тачне одговоре и давањем повратне информавције на крају часа о часу и смислу ученог градива развијају вештину за процењивање и самопроцењивање.