Историја подручних одељења

Осаница је добила школу 1867. године, а имала је 107 пореских глава - преко 120 кућа. Први учитељ је био Владимир Станковић.

Милатовац 1865. године добија школу, а имао је 171 пореских глава или 200 домова. Први учитељ је био Јован Христифоровић.

Вуковац добија школу 1865. године, имао је 119 пореских глава. Први учитељ је био Димитрије Протић.

Јошаница добија школу 1866. године, имала је 162 пореске главе. Први учитељ је био Љубомир Стевановић.

Суви До добија школу 1865. године, имао је 234 пореске главе. Први учитељ је био Петар Поповић.

Рибаре, село са 101 пореском главом, није имало своју школу до 1876. године, сматра се да су деца из селе до 1840 године посвећивала школу код Тршке цркве коју је приватно организовао свештеник.

Изварица, без обзира мало насеље, имало је 85 пореских главу, основало је школу. Сељаци су били одлучни у захтевима да се у Изварици оснује школа. Изварчани су се бавили привредом, продавали столу, вуну, коже восак...па су имали средстава да оснују школу. Добија село Школу 1866. године и како пише у документима из следећих разлога "....због будућности наше деце..."

Делегати из Изварице су искористили боравак у Пожаревцу кнеза Милоша и кнеза Михајла 1860. године па су отишли да да траже дозволу за оснивања школе.