Историја матичне школе

Основна Школа „Моша Пијаде“ у Жагубици је најстарија школа у општини Жагубица. Према званичним подацима „Школство Србије 1804 – 1918.“ Које је издао Просветни савет Србије 1980. године, на територији данашње општине Жагубица, школа је основана и почека са радом далеке 1836. године. Прво место рада школе није било у самој Жагубици, већ код Тршке цркве у старом насељу Трг, који је у то време био центар Хомоља.

Развојем насеља Жагубица у економском и политичком погледу као и погледу као и на основу сагласности свих села среза Хомољског и предлога начелника среза Михајла Раичевића, Попечитељство Србије дана 12. фебруара 1845 године даје сагласност да се постојећа школа код Тршке цркве премести у насеље Жагубица.

Из извештаја Петра Радовановића од 20. новембра 1836. године о раду свих школа Србије, види се да је први учитељ у Жагубици био Ђорђе Поповић родом из Стејановаца (Срем) који је радио са 12 ученика за награду од 20 гроша за годину дана. Школа је била једина у срезу хомољском све до 1852. године. У то време примала је ученика са целе територије среза па је с правом називана „Хомољска школа“. Развојем насеља и повећањем броја ученика школа је имала за потребу изградњу прве школске зграде која је подигнута 1906. године.

Школске 1946/1947. године формирана је прва државна прогимназија која ће 1950. године прерасти у осмогодишњу школу. Садашња постојећа школска зграда је грађена у три фазе: 1967, 1971 и доградња спрата 1985. године.

Основна Школа „Моша Пијаде“ у Жагубици покрива још и седам одвојених одељења и то: Суви До, Изварица, Рибаре, Осаница, Јошаница, Вуковац и Милатовац. У протеклом периоду школа је у оквиру наставног плана и програма рада остварила све циљеве и задатке образовно-васпитног рада, од своје основне делатности, затим описмењавања и образовања одраслих па све до иновирања наставног процеса као и плодне разноврсне сарадње са друштвеном средином.

Из ове школе су изашле многобројне генерације ученика који су данас разни стручни свих профила широм бивше Југославије. Прва знања у овој школи стекао је и наш познати научник и академик Младен Јосифовић из Сувог Дола.

За све досадашње постигнуте резултате у образовно-васпитном раду и друштвеним активностима школа је добила: Похвалницу „25 септембар“ од СО Жагубица, Плакету СУБНОР-а Југославије, Орден заслуга за народ са сребрним зрацима од председништва СФРЈ, као и многобројна друга признања и награде која красе дечије витрине и школске просторије.