С природом на ти

   Пројекту "С природом на ти" прикључили смо се и ми. Активности на отвореном започели смо обнављањем садржаја о томе шта је природа, шта чини живу, а шта неживу природу. У наставку смо разговарали о начинима размножавања живих бића, са посебним нагласком на размножавање биљака. Уследиле су STEM активности. Рад је био организован по станицама. У оквиру прве станице ученици су имали задатак да испитају по чему се раликују узорци земљишта које су донели за потребе овог наставног дана. Разговарали смо и о активностима човека у вези са узгојем биља. Сваки ученик је добио задатак да уреди своју парцелу у малом о којој мора да брине и коју редовно мора да одржава. Наредна активност имала је за циљ препознавање биља на основу мириса, а затим се помоћу апликације Flora Incognita проучавале биљке из одељењског акваријума и у школском дворишту. Посетили смо и школски воћњак, упознали врсте воћки, промене на воћкама које су условљене пролећем, разговарали о активностима човека у воћњаку, а затим смо помоћу годова обновили и знања о странама света. Користили смо и апликацију на мобилном телефону која функционише по принципу микрскопа CIBERDOIX за посматрање инсеката које смо на отвореном запазили. Топао поздрав из Основне школе "Моша Пијаде" Жагубица, ИО у Сувом Долу свим учесницима пројекта шаљу другаци и трећаци са својом учитељицом Звонимирком Јовичић. Mи смо са природом на ти? А ви?

Звонимирка Јовичић
Учитељица, ОШ „Моша Пијаде“ Жагубица, ИО Суви До