Спортска недеља

„Спортска недеља“ је успешно спроведена у сарадњи са наставником физичког и здравственог васпитања Игором Игњатовићем и учитељима у матичној школи и издвојеним одељењима. Ученици су током недеље од 19.09. – 23.09. 2021. године имали спортске активности: трка у џаковима, фудбал (девојчице и дечаци), одбојка, између две ватре, над влачење конопца. 23.09. 2022.године одржан је "Јесењи крос".