Превенција вршњачког насиља и улога школе, породице и институција у превенцији свих облика насиља

   Школска управа Пожаревац ради унапређивања квалитета заштите од насиља, а по упутству Министарства просвете, науке и технолошког развоја, организује предавања у основним школама са представницима школе, локалне самоуправе, Савета родитеља, центра за социјални рад и МУП-а, са темом посвећеном превенцији вршњачког насиља. У нашој школи 25.октобра 2021.године, одржано је предавање у холу школе на тему: "Превенција вршњачког нациља и улога школе, породице и институција у превенцији свих облика насиља". Предавач је Барбара Ивковић, саветник-спољни сарадник Школске управе Пожаревац. Хвала представницима Савета родитеља и представницима МУП-а који су се одазвали овом предавању.