Пример добре праксе Звонимирке Јовичић на конкурсу „Инкулузија у савременом образовању“

Пример добре праксе учитељице Звонимирке Јовичић на конкурсу „Инклузија у савременом образовању“ у организацији ИК БИГЗ школство ушао је у најбољих десет радова. Циљ конкурса је унапређење инклузивне наставе у Србији и истицање примера добре праксе. Иновативни примери су показали нове могућности у превазилажењу препрека и понудили различите перспективе при организовању и извођењу инклузивне наставе. На конкурс је пристигло више стотина припрема и наставних материјала за ученике који наставу прате по ИОП-у. Рад се односи на ИОП – 3 и њиме је приказана реализација часа математике у другом разреду и односи се на утврђивање градива у области геометрије применом рачунарске графике и апликације OpenOffice. Ауторски дигитализовани материјал интерактивог и интердисциплинарног је карактера. Два уводна, пет обавезних у центаралном, један додатни задатак у завршном делу часа и два задатка за домаћи рад покривају поред садржаја Математике и садржаје Српског језика и Ликовне културе. Претпоставка је да ученик који ради по ИОП – у 3 уме да користи рачунар што је представљало основу за одабир врсте задатака за рад. Разуме се, да се материјал може проследити и за самосталан рад код куће, а може се у појединим сегментима користити и на часу Ликовне културе. Награђени пример добре праксе може се, уз минималне модификације, реализовати и са ученицима који не раде по ИОП - у применом како фронталног тако и индивидуалног облика рада, о чему сведоче и приложене фотографије које су настале у раду са ученицима четвртог разреда у Сувом Долу у оквиру пројекта „Примена рачунарске графике у настави математике“. У току је израда Зборника „Најбољих 50 примера добре праксе“ Издавачке куће БИГЗ школлство у коме ће место наћи и описани рад. На линку испод доступан је списак одабраних радова. https://www.bigzskolstvo.rs/proglaseni-pobednici-konkursa-inkluzija-u-savremenom-obrazovanju/