Фестивал науке

    Као што сви знамо ову годину је обележила пандемија корона вируса и њоме узрокована дигитализација различитих аспеката рада и живота. С тим у вези, одлуцили смо да овогодишњи Фестивал науке из безбедносних разлога, али и због праћења епидемиолошких мера, организујемо у виду онлине платформе фестивала. Целокупан припремљени садржај бице постављан на сајт фестивала науке http://festivalnauke.org/ од 17. - 20. децембра и након тога биће доступан годину дана, тј до наредног фестивала.