Основна школа у Жагубици
основана 1845. године

  
 

Објављен Каталог уџбеника које су школе бирале за наредне три године

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у складу са Законом o уџбеницима објавило Каталог уџбеника који ће се у основним школама користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године. У апликацији дат је преглед о броју изабраних уџбеничких комплета за ученике основних школа, које су бирале саме школе у поступку избора уџбеника.

Извод је дат за сваку школу, за сваки предмет, по општинама, као и за језик на коме се одржава настава, разред, предмет и жељени уџбенички комплет, по издавачу и ознаци уџбеничког комплета. Комплети који су обележени зеленом бојом, представљају сумирани жељени одабир школе уџбеничког комплета за приказани предмет.

За сваки одабрани комплет приказани су и подаци уџбеничких јединица са пројектованом укупном ценом за јединице које су одређене као обавезне од стране школе.


Резултате које је уџбенике наша школа изабрала можете погледати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно на овом ЛИНКУ.
©2010 Основна школа Жагубица