Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
РИТАМ РАДНОГ ДАНА

Ритам рада за први, други, трећи и четврти разред

Прва група
Улазак ученика
8:20
1. час
8:35 - 9:05
2. час
9:10 - 9:40
3. час
  9:45 - 10:15
Велики одмор
10:15 - 10:35
4. час
10:40 - 11:10
Друга група
Улазак ученика
11:15
1. час
11:30 - 12:00
2. час
12:05 - 12:35
Велики одмор
12:35 - 12:55
3. час
12:55 - 13:25
4. час
13:30 - 14:00

Ритам рада за пети, шести, седми и осми разред

Улазак ученика
7:45
1. час
8:00 - 8:30
2. час
8:35 - 9:05
3. час
9:10 - 9:40
Велики одмор
 9:40 - 10:00
4. час
10:00 - 10:30
Велики одмор
10:30 - 10:45
5. час
10:45 - 11:15
6. час
11:20 - 11:50
7. час
11:55 - 12:25
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2010 Основна школа Жагубица