Основна школа у Жагубици
основана 1845. године

2017/2018. година

    

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДУЖИХ ОД 15. МИНУТА

Распоред писмених и контролних задатака за I, II, III, IV и V недељу

ОДЕЉЕЊЕ I
НЕДЕЉА 01.09.-
01.09.
II
НЕДЕЉА 04.09.-
08.09.
III
НЕДЕЉА 11.09.-
15.09.
IV
НЕДЕЉА 18.09.-
22.09.
V
НЕДЕЉА 25.09.-
29.09.
V-1
V-2
VI-1
29.09.мат(к)
VI-2
28.09.мат(к)
VII-1
VII-2
VIII-1
29.09.мат(к)
VIII-2
26.09.срп(к)
29.09.мат(к)
VIII-3
25.09.срп(к)
29.09.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за VI, VII, VIII, IX и X недељу

ОДЕЉЕЊЕ VI
НЕДЕЉА 02.10.-
06.10.
VII
НЕДЕЉА 09.10.-
13.10.
VIII
НЕДЕЉА 16.10.-
20.10.
IX
НЕДЕЉА 23.10.-
27.10.
X
НЕДЕЉА 30.10.-
03.11.
V-1
03.10.мат(к)
11.10.срп(п)
16.10.енг(к)

V-2
03.10.мат(к)
11.10.срп(п)
18.10.енг(к)

VI-1


16.10.мат(к)
18.10.срп(п)
24.10.енг(к)
VI-2


16.10.мат(к)
18.10.срп(п)
24.10.енг(к)
VII-1
06.10.мат(к)

18.10.срп(п)
23.10.рус(к)
25.10.енг(к)
03.11.мат(п)
VII-2
06.10.мат(к)

18.10.срп(п)
20.10.енг(к)
23.10.рус(к)
03.11.мат(п)
VIII-1

11.10.рус(к)
17.10.енг(к)
18.10.срп(п)

01.11.мат(п)
VIII-2

12.10.срп(п)
13.10.рус(к)
17.10.енг(к)

01.11.мат(п)
VIII-3

11.10.срп(п)
12.10.рус(к)
17.10.енг(к)

01.11.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XI, XII, XIII и XIV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XI
НЕДЕЉА 06.11.-
08.11.
XII
НЕДЕЉА 13.11.-
17.11.
XIII
НЕДЕЉА 20.11.-
24.11.
XIV
НЕДЕЉА 27.11.-
01.12.
V-1
06.11.рус(к)
08.11.мат(п)


V-2
07.11.рус(к)
08.11.мат(п)


VI-1
06.11.срп(к)
07.11.мат(п)


VI-2
06.11.мат(п)
08.11.срп(к)


VII-1
06.11.срп(к)


27.11.мат(к)
VII-2
06.11.срп(к)


27.11.мат(к)
VIII-1
06.11.срп(к)

23.11.мат(к)
VIII-2


23.11.мат(к)
VIII-3


23.11.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XV, XVI, XVII и XVIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XV
НЕДЕЉА 04.12.
-08.12.
XVI
НЕДЕЉА 11.12.
-15.12.
XVII
НЕДЕЉА 18.12.
-22.12.
XVIII
НЕДЕЉА 25.12.
-29.12.
V-1
05.12.мат(к)
08.12.срп(п)
13.12.рус(к)
20.12.мат(п)
21.12.срп(к)

V-2
05.12.мат(к)
08.12.срп(п)
12.12.рус(к)
20.12.мат(п)
21.12.срп(к)

VI-1
08.12.рус(п)


25.12.срп(п)
VI-2
08.12.рус(п)
14.12.мат(к)

25.12.срп(п)
VII-1

15.12.мат(п)
18.12.рус(п)
25.12.срп(п)
VII-2

15.12.мат(п)
18.12.рус(п)
25.12.срп(п)
VIII-1
04.12.рус(п)

21.12.мат(п)
25.12.срп(п)
VIII-2
05.12.рус(п)
15.12.срп(п)
21.12.мат(п)

VIII-3
04.12.рус(п)
13.12.срп(п)
21.12.мат(п)Распоред писмених и контролних задатака за XIX, XX, XXI и XXII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XIX
НЕДЕЉА 09.01.-12.01.
XX
НЕДЕЉА 15.01.-19.01.
XXI
НЕДЕЉА 22.01.-26.01.
XXII
НЕДЕЉА 29.01.-30.01.
V-1


24.01.мат(к)

V-2


24.01.мат(к)

VI-1
10.01.срп(к)
16.01.мат(п)


VI-2
10.01.срп(к)
15.01.мат(п)


VII-1
10.01.срп(к)

26.01.мат(к)

VII-2
10.01.срп(к)

26.01.мат(к)

VIII-1

17.01.срп(к)
24.01.мат(к)

VIII-2

18.01.срп(к)
24.01.мат(к)

VIII-3

17.01.срп(к)
24.01.мат(к)

<br><br> <p align="center"><font face="Verdana" color="#000066" size="2"><b>Распоред писмених и контролних задатака за XXII, XXIII и XXIV недељу </b></font></i></p> <table style="width: 80%; text-align: left;" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">ОДЕЉЕЊЕ</td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXII<br>НЕДЕЉА 13.02.-17.02.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXIII<br>НЕДЕЉА 20.02.-24.02.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXIV<br>НЕДЕЉА 27.02.-03.03.<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">02.03.физ(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">02.03.физ(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">27.02.срп(к)<br>02.03.рус(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">27.02.срп(к)<br>02.03.рус(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.02.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">27.02.срп(к)<br>02.03.рус(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">22.02.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">28.02.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr></tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">22.02.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">28.02.мат(к)<br></td> </tr> </tbody> </table> <br><br> <p align="center"><font face="Verdana" color="#000066" size="2"><b>Распоред писмених и контролних задатака за XXV, XXVI, XXVII и XXVIII недељу </b></font></i></p> <table style="width: 80%; text-align: left;" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">ОДЕЉЕЊЕ</td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXV<br>НЕДЕЉА 06.03.<br>-10.03.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXVI<br>НЕДЕЉА 13.03.<br>-17.03.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXVII<br>НЕДЕЉА 20.03.<br>-24.03.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXVIII<br>НЕДЕЉА 27.03.<br>-31.03.<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">08.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">16.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">07.03.мат(к)<br>08.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">13.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">09.03.рус(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.03.срп(п)<br>16.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.03.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">09.03.рус(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">13.03.енг(к)<br>15.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.03.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.03.рус(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.03.срп(п)<br>17.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.03.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">20.03.срп(п)<br>23.03.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">20.03.срп(п)<br>23.03.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.03.хем(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">16.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">20.03.срп(п)<br>22.03.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">08.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">14.03.рус(к)<br>15.03.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">20.03.енг(к)<br>22.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.03.рус(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.03.мат(п)<br>16.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">08.03.хем(к)<br>10.03.рус(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.03.мат(п)<br>16.03.енг(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">22.03.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> </tbody> </table> <br><br> <p align="center"><font face="Verdana" color="#000066" size="2"><b>Распоред писмених и контролних задатака за XXIX, XXX, XXXI и XXXII недељу </b></font></i></p> <table style="width: 80%; text-align: left;" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">ОДЕЉЕЊЕ</td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXIX<br>НЕДЕЉА 03.04.<br>-07.04.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXX<br>НЕДЕЉА 10.04.<br>-14.04.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXI<br>НЕДЕЉА 17.04.<br>-21.04.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXII<br>НЕДЕЉА 24.04.<br>-28.04.<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">03.04.рус(п)<br>06.04.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">12.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">27.04.енг(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">03.04.рус(п)<br>05.04.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">12.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">25.04.енг(к)<br>27.04.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">06.04.био(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">11.04.рус(п)<br>12.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.енг(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">11.04.рус(п)<br>12.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">25.04.енг(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">07.04.рус(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">12.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.енг(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">04.04.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.енг(п)<br>27.04.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">04.04.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">25.04.енг(к)<br>27.04.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">04.04.мат(п)<br>07.04.хем(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">19.04.мат(к)<br>21.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">24.04.енг(к)<br>27.04.рус(п)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">05.04.мат(к)<br>07.04.хем(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.04.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.енг(к)<br>27.04.рус(п)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.рус(п)<br>27.04.енг(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">05.04.мат(к)<br>07.04.хем(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.04.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">21.04.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.04.рус(п)<br>27.04.енг(к)<br></td> </tr> </tbody> </table> <br><br> <p align="center"><font face="Verdana" color="#000066" size="2"><b>Распоред писмених и контролних задатака за XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI недељу </b></font></i></p> <table style="width: 80%; text-align: left;" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">ОДЕЉЕЊЕ</td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXIII<br>НЕДЕЉА 03.05.<br>-05.05.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXIV<br>НЕДЕЉА 08.05.<br>-12.05.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXV<br>НЕДЕЉА 15.05.<br>-19.05.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXVI<br>НЕДЕЉА 22.05.<br>-26.05.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXVII<br>НЕДЕЉА 29.05.<br>-02.06.<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.05.мат(п)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">17.05.енг(п)<br>18.05.физ(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">05.05.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">16.05.енг(п)<br>18.05.физ(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.05.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">05.05.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.05.енг(п)<br>18.05.физ(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.05.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">05.05.мат(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">16.05.енг(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">26.05.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">04.05.рус(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">04.05.рус(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.05.срп(п)<br>17.05.енг(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">12.05.хем(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.05.срп(п)<br>18.05.енг(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">10.05.енг(п)<br>12.05.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">17.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">22.05.срп(к)<br>23.05.мат(к)<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">11.05.енг(п)<br>12.05.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">15.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">11.05.енг(п)<br>12.05.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">17.05.срп(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">22.05.срп(к)<br>23.05.мат(к)<br></td> </tr> </tbody> </table> <br><br> <p align="center"><font face="Verdana" color="#000066" size="2"><b>Распоред писмених и контролних задатака за XXXVII, XXXVIII и XXXIX недељу </b></font></i></p> <table style="width: 80%; text-align: left;" border="1" align="center" cellpadding="2" cellspacing="2"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">ОДЕЉЕЊЕ</td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXVII<br>НЕДЕЉА 29.05.<br>-02.06.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXVIII<br>НЕДЕЉА 05.06.<br>-09.06.<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">XXXIX<br>НЕДЕЉА 12.06.<br>-13.06.<br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">31.05.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">V-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">29.05.мат(п)<br>31.05.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">31.05.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">06.06.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">31.05.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">06.06.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VI-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">31.05.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">06.06.мат(п)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">30.05.мат(п)<br>02.06.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">30.05.мат(п)<br>02.06.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">30.05.мат(п)<br>02.06.срп(к)<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-1<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-2<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);">VIII-3<br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> <td style="text-align: center; font-family: verdana; font-size=12; color: rgb(0, 33, 66);"><br></td> </tr> </tbody> </table>

*к-контролни
*п-писмени


©2010 Основна школа Жагубица