Основна школа у Жагубици
основана 1845. године

2017/2018. година

    

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДУЖИХ ОД 15. МИНУТА

Распоред писмених и контролних задатака за I, II, III, IV и V недељу

ОДЕЉЕЊЕ I
НЕДЕЉА 01.09.-
01.09.
II
НЕДЕЉА 04.09.-
08.09.
III
НЕДЕЉА 11.09.-
15.09.
IV
НЕДЕЉА 18.09.-
22.09.
V
НЕДЕЉА 25.09.-
29.09.
V-1
V-2
VI-1
29.09.мат(к)
VI-2
28.09.мат(к)
VII-1
VII-2
VIII-1
29.09.мат(к)
VIII-2
26.09.срп(к)
29.09.мат(к)
VIII-3
25.09.срп(к)
29.09.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за VI, VII, VIII, IX и X недељу

ОДЕЉЕЊЕ VI
НЕДЕЉА 02.10.-
06.10.
VII
НЕДЕЉА 09.10.-
13.10.
VIII
НЕДЕЉА 16.10.-
20.10.
IX
НЕДЕЉА 23.10.-
27.10.
X
НЕДЕЉА 30.10.-
03.11.
V-1
03.10.мат(к)
11.10.срп(п)
16.10.енг(к)

V-2
03.10.мат(к)
11.10.срп(п)
18.10.енг(к)

VI-1


16.10.мат(к)
18.10.срп(п)
24.10.енг(к)
VI-2


16.10.мат(к)
18.10.срп(п)
24.10.енг(к)
VII-1
06.10.мат(к)

18.10.срп(п)
23.10.рус(к)
25.10.енг(к)
03.11.мат(п)
VII-2
06.10.мат(к)

18.10.срп(п)
20.10.енг(к)
23.10.рус(к)
03.11.мат(п)
VIII-1

11.10.рус(к)
17.10.енг(к)
18.10.срп(п)

01.11.мат(п)
VIII-2

12.10.срп(п)
13.10.рус(к)
17.10.енг(к)

01.11.мат(п)
VIII-3

11.10.срп(п)
12.10.рус(к)
17.10.енг(к)

01.11.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XI, XII, XIII и XIV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XI
НЕДЕЉА 06.11.-
08.11.
XII
НЕДЕЉА 13.11.-
17.11.
XIII
НЕДЕЉА 20.11.-
24.11.
XIV
НЕДЕЉА 27.11.-
01.12.
V-1
06.11.рус(к)
08.11.мат(п)


V-2
07.11.рус(к)
08.11.мат(п)


VI-1
06.11.срп(к)
07.11.мат(п)


VI-2
06.11.мат(п)
08.11.срп(к)


VII-1
06.11.срп(к)


27.11.мат(к)
VII-2
06.11.срп(к)


27.11.мат(к)
VIII-1
06.11.срп(к)

23.11.мат(к)
VIII-2


23.11.мат(к)
VIII-3


23.11.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XV, XVI, XVII и XVIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XV
НЕДЕЉА 04.12.
-08.12.
XVI
НЕДЕЉА 11.12.
-15.12.
XVII
НЕДЕЉА 18.12.
-22.12.
XVIII
НЕДЕЉА 25.12.
-29.12.
V-1
05.12.мат(к)
08.12.срп(п)
13.12.рус(к)
20.12.мат(п)
21.12.срп(к)

V-2
05.12.мат(к)
08.12.срп(п)
12.12.рус(к)
20.12.мат(п)
21.12.срп(к)

VI-1
08.12.рус(п)


25.12.срп(п)
VI-2
08.12.рус(п)
14.12.мат(к)

25.12.срп(п)
VII-1

15.12.мат(п)
18.12.рус(п)
25.12.срп(п)
VII-2

15.12.мат(п)
18.12.рус(п)
25.12.срп(п)
VIII-1
04.12.рус(п)

21.12.мат(п)
25.12.срп(п)
VIII-2
05.12.рус(п)
15.12.срп(п)
21.12.мат(п)

VIII-3
04.12.рус(п)
13.12.срп(п)
21.12.мат(п)Распоред писмених и контролних задатака за XIX, XX, XXI и XXII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XIX
НЕДЕЉА 09.01.-12.01.
XX
НЕДЕЉА 15.01.-19.01.
XXI
НЕДЕЉА 22.01.-26.01.
XXII
НЕДЕЉА 29.01.-30.01.
V-1


24.01.мат(к)

V-2


24.01.мат(к)

VI-1
10.01.срп(к)
16.01.мат(п)


VI-2
10.01.срп(к)
15.01.мат(п)


VII-1
10.01.срп(к)

26.01.мат(к)

VII-2
10.01.срп(к)

26.01.мат(к)

VIII-1

17.01.срп(к)
24.01.мат(к)

VIII-2

18.01.срп(к)
24.01.мат(к)

VIII-3

17.01.срп(к)
24.01.мат(к)Распоред писмених и контролних задатака за XXIII, XXIV и XXV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXIII
НЕДЕЉА 12.02.-14.02.
XXIV
НЕДЕЉА 19.02.-23.02.
XXV
НЕДЕЉА 26.02.-02.03.
V-1V-2VI-1VI-2

21.02.мат(к)

VII-1


27.02.мат(к)
VII-2


27.02.мат(к)
VIII-1


01.03.мат(к)
02.03.енг(к)
VIII-2


01.03.мат(к)
02.03.енг(к)
VIII-3


01.03.мат(к)
02.03.енг(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XXVI, XXVII, XXVIII и XXIX недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXVI
НЕДЕЉА 05.03.
-09.03.
XXVII
НЕДЕЉА 12.03.
-16.03.
XXVIII
НЕДЕЉА 19.03.
-23.03.
XXIX
НЕДЕЉА 26.03.
-30.03.
V-1
06.03.мат(к)
16.03.срп(п)
23.03.енг(к)
28.03.мат(п)
29.03.срп(к)
V-2
06.03.мат(к)
16.03.срп(п)
23.03.енг(к)
28.03.мат(п)
29.03.срп(к)
VI-1

13.03.рус(к)
21.03.срп(п)
22.03.енг(к)
26.03.мат(п)
VI-2

13.03.рус(к)
14.03.мат(п)
21.03.срп(п)
22.03.енг(к)

VII-1
05.03.рус(к)

21.03.срп(п)
23.03.мат(п)
26.03.енг(к)
VII-2
05.03.рус(к)

21.03.срп(п)
23.03.мат(п)
27.03.енг(к)
VIII-1

14.03.рус(к)
21.03.срп(п)
29.03.мат(п)
VIII-2
07.03.срп(к)
13.03.рус(к)
14.03.срп(п)

29.03.мат(п)
VIII-3
07.03.срп(к)
12.03.рус(к)
14.03.срп(п)

29.03.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XXX, XXXI, XXXII и XXXIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXX
НЕДЕЉА 10.04.
-13.04.
XXXI
НЕДЕЉА 16.04.
-20.04.
XXXII
НЕДЕЉА 23.04.
-27.04.
XXXIII
НЕДЕЉА 30.04.
-04.05.
V-130.04.рус(п)
03.05.мат(к)
V-230.04.рус(п)
03.05.мат(к)
VI-1
11.04.срп(к)
20.04.рус(п)
23.04.мат(к)

VI-2
11.04.срп(к)
20.04.рус(п)

03.05.мат(к)
VII-1
11.04.срп(к)
20.04.мат(к)


VII-2
11.04.срп(к)
20.04.мат(к)


VIII-1
13.04.срп(к)
17.04.енг(п)
19.04.хем(к)
26.04.мат(к)

VIII-2

17.04.енг(п)
19.04.хем(к)
26.04.мат(к)
04.05.рус(п)
VIII-3

17.04.енг(п)
19.04.хем(к)
26.04.мат(к)
03.05.рус(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XXXIV, XXXV, XXXVI и XXXVII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXXIV
НЕДЕЉА 07.05.
-11.05.
XXXV
НЕДЕЉА 14.05.
-18.05.
XXXVI
НЕДЕЉА 21.05.
-25.05.
XXXVII
НЕДЕЉА 28.05.
-01.06.
V-1
11.05.енг(п)
14.05.срп(п)
16.05.мат(к)

31.05.срп(г)
V-2
11.05.енг(п)
14.05.срп(п)
16.05.мат(к)

31.05.срп(г)
VI-1

15.05.срп(п)
17.05.енг(п)
22.05.мат(к)

VI-2

15.05.срп(п)
17.05.енг(п)
24.05.мат(к)

VII-1
07.05.рус(п)
15.05.срп(п)
22.05.мат(п)

VII-2
07.05.рус(п)
15.05.срп(п)
22.05.мат(п)

VIII-1
07.05.рус(п)
08.05.срп(п)
17.05.мат(п)
25.05.срп(к)

VIII-2
09.05.срп(п)
17.05.мат(п)


VIII-3
09.05.срп(п)
17.05.мат(п)
Распоред писмених и контролних задатака за XXXVIII, и XXXIX недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXXVIII
НЕДЕЉА 04.06.
-08.06.
XXXIX
НЕДЕЉА 11.06.
-14.06.
V-1
04.06.срп(г)
05.06.мат(п)

V-2
04.06.срп(г)
05.06.мат(п)

VI-1
04.06.мат(п)
05.06.срп(к)

VI-2
04.06.мат(п)
05.06.срп(к)

VII-1
05.06.срп(к)
08.06.мат(к)

VII-2
05.06.срп(к)
08.06.мат(к)

VIII-1


VIII-2


VIII-3


*к-контролни
*п-писмени
*г-годишњи тест


©2010 Основна школа Жагубица