Основна школа у Жагубици
основана 1845. године

2018/2019. година

    

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДУЖИХ ОД 15. МИНУТА

Распоред писмених и контролних задатака за I, II, III, IV и V недељу

ОДЕЉЕЊЕ I
НЕДЕЉА 03.09.-
07.09.
II
НЕДЕЉА 10.09.-
14.09.
III
НЕДЕЉА 17.09.-
21.09.
IV
НЕДЕЉА 24.09.-
28.09.
V
НЕДЕЉА 01.10.-
05.10.
V-1
V-2
VI-127.09.мат(к)
VI-227.09.мат(к)
VII-1
02.10.мат(к)
VII-2
02.10.мат(к)
VIII-126.09.срп(к)
VIII-2


Распоред писмених и контролних задатака за VI, VII, VIII, IX и X недељу

ОДЕЉЕЊЕ VI
НЕДЕЉА 08.10.-
12.10.
VII
НЕДЕЉА 15.10.-
19.10.
VIII
НЕДЕЉА 22.10.-
26.10.
IX
НЕДЕЉА 29.10.-
02.11.
X
НЕДЕЉА 05.11.-
08.11.
V-1
10.10.мат(к)
11.10.срп(п)
15.10.енг(к)
25.10.ист(к)
31.10.мат(п)
V-2
10.10.мат(к)
11.10.срп(п)
15.10.енг(к)
24.10.ист(к)
31.10.мат(п)
VI-1
11.10.срп(к)
18.10.срп(п)
19.10.енг(к)
22.10.мат(п)
23.10.рус(к)

07.11.срп(к)
VI-2
11.10.срп(к)
18.10.срп(п)
19.10.енг(к)
22.10.мат(п)
23.10.рус(к)

07.11.срп(к)
VII-1

18.10.мат(к)
19.10.енг(к)
23.10.срп(п)
25.10.рус(к)
30.10.мат(п)
05.11.ист(к)
06.11.хем(к)
VII-2
10.10.срп(к)
18.10.мат(к)
19.10.енг(к)
23.10.срп(п)
25.10.рус(к)
30.10.мат(п)
05.11.ист(к)
06.11.хем(к)
VIII-1
08.10.мат(к)
12.10.срп(п)
15.10.енг(к)
17.10.рус(к)
25.10.хем(к)
29.10.мат(п)
VIII-2
08.10.мат(к)
10.10.срп(к)
15.10.енг(к)
17.10.рус(к)
24.10.срп(п)
29.10.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XI, XII, XIII и XIV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XI
НЕДЕЉА 13.11.-
16.11.
XII
НЕДЕЉА 19.11.-
23.11.
XIII
НЕДЕЉА 26.11.-
30.11.
XIV
НЕДЕЉА 03.12.-
07.12.
V-1
15.11.рус(к)
16.11.срп(к)

28.11.мат(к)
V-2
15.11.рус(к)
16.11.срп(к)

28.11.мат(к)
VI-1
13.11.мат(к)
14.11.ист(к)


04.12.рус(п)
06.12.енг(п)
VI-2
13.11.мат(к)
14.11.ист(к)


04.12.рус(п)
06.12.енг(п)
VII-1
16.11.срп(к)
20.11.мат(к)
30.11.срп(к)
07.12.енг(п)
VII-2
14.11.срп(к)
20.11.мат(к)

07.12.енг(п)
VIII-1
14.11.ист(к)

29.11.мат(к)
30.11.енг(п)
04.12.хем(к)
VIII-2
14.11.срп(к)
19.11.ист(к)
29.11.мат(к)
30.11.енг(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XV, XVI, XVII и XVIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XV
НЕДЕЉА 10.12.
-14.12.
XVI
НЕДЕЉА 17.12.
-21.12.
XVII
НЕДЕЉА 24.12.
-28.12.
XVIII
НЕДЕЉА 31.12.
V-1

19.12.срп(п)
24.12.мат(п)
26.12.рус(к)

V-2

19.12.срп(п)
24.12.мат(п)

VI-1
11.12.мат(п)
21.12.срп(п)


VI-2
11.12.мат(п)
21.12.срп(п)

VII-1
12.12.рус(п)
18.12.мат(п)
20.12.хем(к)
24.12.срп(п)
26.12.срп(к)

VII-2
12.12.рус(п)
18.12.мат(п)
20.12.хем(к)
24.12.срп(п)

VIII-1
14.12.срп(п)
20.12.рус(п)
24.12.мат(п)

VIII-2

19.12.срп(п)
20.12.рус(п)
24.12.мат(п)Распоред писмених и контролних задатака за XIX, XX, XXI и XXII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XIX
НЕДЕЉА 09.01.-11.01.
XX
НЕДЕЉА 14.01.-18.01.
XXI
НЕДЕЉА 21.01.-25.01.
XXII
НЕДЕЉА 28.01.-31.01.
V-1


23.01.срп(к)

V-2


23.01.срп(к)

VI-1


21.01.мат(к)

VI-2


21.01.мат(к)

VII-1

17.01.мат(к)
24.01.хем(к)

VII-2

17.01.мат(к)
22.01.срп(к)
24.01.хем(к)

VIII-1

17.01.хем(к)
18.01.срп(к)


VIII-2


22.01.срп(к)

*к-контролни
*п-писмени
*г-годишњи тест


©2010 Основна школа Жагубица