Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ДУЖИХ ОД 15. МИНУТА

Распоред писмених и контролних задатака за I, II, III, IV и V недељу

ОДЕЉЕЊЕ I
НЕДЕЉА 01.09.-
02.09.
II
НЕДЕЉА 05.09.-
09.09.
III
НЕДЕЉА 12.09.-
16.09.
IV
НЕДЕЉА 19.09.-
22.09.
V
НЕДЕЉА 26.09.-
30.09.
V-1
V-2
VI-1
30.09.мат(к)
VI-2
30.09.мат(к)
VI-3
30.09.мат(к)
VII-1
VII-2
VII-3
VIII-1


16.09.мат(к)

28.09.срп(к)
VIII-220.09.мат(к)
VIII-3


16.09.мат(к)

28.09.срп(к)


Распоред писмених и контролних задатака за VI, VII, VIII, IX и X недељу

ОДЕЉЕЊЕ VI
НЕДЕЉА 03.10.-
07.10.
VII
НЕДЕЉА 10.10.-
14.10.
VIII
НЕДЕЉА 17.10.-
21.10.
IX
НЕДЕЉА 24.10.-
28.10.
X
НЕДЕЉА 31.10.-
04.11.
V-1

11.10.енг(к)


01.11.мат(п)
V-2
04.10.мат(к)
10.10.енг(к)


01.11.мат(п)
VI-1

11.10.енг(к)
18.10.физ(к)

VI-2

10.10.енг(к)
18.10.физ(к)

VI-3

11.10.енг(к)


VII-1
04.10.мат(к)
12.10.енг(к)
20.10.рус(к)
24.10.срп(п)
31.10.мат(п)
VII-2
03.10.мат(к)
10.10.енг(к)
20.10.рус(к)
24.10.срп(п)
31.10.мат(п)
VII-3
03.10.мат(к)
10.10.енг(к)
20.10.рус(к)
24.10.срп(п)
31.10.мат(п)
02.11.хем(к)
VIII-1

10.10.енг(к)
13.10.рус(к)
17.10.срп(п)
19.10.хем(к)
26.10.мат(п)
VIII-2

11.10.енг(к)
14.10.рус(к)
20.10.срп(к)
26.10.мат(п)
VIII-3

10.10.енг(к)
14.10.рус(к)
17.10.срп(п)
19.10.хем(к)
26.10.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XI, XII, XIII и XIV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XI
НЕДЕЉА 07.11.-
11.11.
XII
НЕДЕЉА 14.11.-
18.11.
XIII
НЕДЕЉА 21.11.-
25.11.
XIV
НЕДЕЉА 28.11.-
02.12.
V-1
07.11.рус(к)

22.11.енг(к)
29.11.мат(к)
V-2
07.11.рус(к)

21.11.енг(к)
29.11.мат(к)
VI-1
09.11.мат(п)

22.11.енг(к)
01.12.рус(п)
VI-2
09.11.мат(п)

21.11.енг(к)
01.12.рус(п)
VI-3
09.11.мат(п)

22.11.енг(к)
VII-1

14.11.срп(к)
23.11.енг(к)
01.12.мат(к)
VII-2

14.11.срп(к)
21.11.енг(к)
30.11.мат(к)
VII-3

14.11.срп(к)
21.11.енг(к)
30.11.мат(к)
VIII-1


21.11.енг(к)
01.12.рус(п)
VIII-2


22.11.енг(к)
13.11.срп(п)
VIII-3


21.11.енг(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XV, XVI, XVII и XVIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XV
НЕДЕЉА 05.12.
-09.12.
XVI
НЕДЕЉА 12.12.
-13.12.
XVII
НЕДЕЉА 19.12.
-23.12.
XVIII
НЕДЕЉА 26.12.
-30.12.
V-1

14.12.рус(к)
20.12.енг(п)
27.12.мат(п)
V-2

14.12.рус(к)
20.12.енг(п)
27.12.мат(п)
VI-1


20.12.физ(к)
22.12.енг(п)
27.12.мат(п)
VI-2


20.12.физ(к)
22.12.енг(п)
27.12.мат(п)
VI-3
05.12.рус(п)

20.12.енг(п)
27.12.мат(п)
VII-1

12.12.рус(п)
19.12.срп(п)
21.12.енг(п)
26.12.срп(к)
27.12.мат(п)
VII-2

12.12.рус(п)
19.12.срп(п)
21.12.енг(п)
26.12.срп(к)
27.12.мат(п)
VII-3

13.12.рус(п)
19.12.срп(п)
22.12.енг(п)

27.12.мат(п)
30.12.хем(к)
VIII-1

12.12.срп(п)
16.12.хем(к)

21.12.енг(п)
27.12.мат(п)
VIII-2
07.12.рус(п)
12.12.срп(п)
16.12.мат(п)
20.12.енг(п)

VIII-3
07.12.рус(п)
12.12.срп(п)
16.12.хем(к)
22.12.енг(п)
27.12.мат(п)


Распоред писмених и контролних задатака за XIX, XX и XXI недељу

ОДЕЉЕЊЕ XIX
НЕДЕЉА 09.01.-13.01.
XX
НЕДЕЉА 16.01.-20.01.
XXI
НЕДЕЉА 23.01.-27.01.
V-1V-2VI-1VI-2VI-3VII-1VII-2VII-3
09.01.срп(к)


VIII-1
10.01.срп(к)


VIII-2
10.01.срп(к)


VIII-3
10.01.срп(к)
Распоред писмених и контролних задатака за XXII, XXIII и XXIV недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXII
НЕДЕЉА 13.02.-17.02.
XXIII
НЕДЕЉА 20.02.-24.02.
XXIV
НЕДЕЉА 27.02.-03.03.
V-1V-2VI-1

24.02.мат(к)
02.03.физ(к)
VI-2

24.02.мат(к)
02.03.физ(к)
VI-3

24.02.мат(к)

VII-1

24.02.мат(к)
27.02.срп(к)
02.03.рус(к)
VII-2

24.02.мат(к)
27.02.срп(к)
02.03.рус(к)
VII-3

24.02.мат(к)
27.02.срп(к)
02.03.рус(к)
VIII-1

22.02.срп(к)
28.02.мат(к)
VIII-2VIII-3

22.02.срп(к)
28.02.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XXV, XXVI, XXVII и XXVIII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXV
НЕДЕЉА 06.03.
-10.03.
XXVI
НЕДЕЉА 13.03.
-17.03.
XXVII
НЕДЕЉА 20.03.
-24.03.
XXVIII
НЕДЕЉА 27.03.
-31.03.
V-1
08.03.срп(п)
16.03.енг(к)


V-2
07.03.мат(к)
08.03.срп(п)
13.03.енг(к)


VI-1
09.03.рус(к)
15.03.срп(п)
16.03.енг(к)
21.03.мат(п)

VI-2
09.03.рус(к)
13.03.енг(к)
15.03.срп(п)
21.03.мат(п)

VI-3
10.03.рус(к)
15.03.срп(п)
17.03.енг(к)
21.03.мат(п)

VII-1
10.03.енг(к)

20.03.срп(п)
23.03.мат(к)

VII-2

15.03.енг(к)
20.03.срп(п)
23.03.мат(к)

VII-3
10.03.хем(к)
16.03.енг(к)
20.03.срп(п)
22.03.мат(к)

VIII-1
08.03.енг(к)
14.03.рус(к)
15.03.мат(п)
20.03.енг(к)
22.03.срп(п)

VIII-2
10.03.рус(к)
15.03.мат(п)
16.03.енг(к)
24.03.срп(п)

VIII-3
08.03.хем(к)
10.03.рус(к)
15.03.мат(п)
16.03.енг(к)
22.03.срп(п)Распоред писмених и контролних задатака за XXIX, XXX, XXXI и XXXII недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXIX
НЕДЕЉА 03.04.
-07.04.
XXX
НЕДЕЉА 10.04.
-14.04.
XXXI
НЕДЕЉА 17.04.
-21.04.
XXXII
НЕДЕЉА 24.04.
-28.04.
V-1
03.04.рус(п)
06.04.мат(п)
12.04.срп(к)

27.04.енг(к)
V-2
03.04.рус(п)
05.04.мат(п)
12.04.срп(к)

25.04.енг(к)
27.04.мат(к)
VI-1
06.04.био(к)
11.04.рус(п)
12.04.срп(к)

26.04.енг(к)
VI-2

11.04.рус(п)
12.04.срп(к)

25.04.енг(к)
VI-3
07.04.рус(п)
12.04.срп(к)

26.04.енг(к)
VII-1
04.04.мат(п)

21.04.срп(к)
26.04.енг(п)
27.04.мат(к)
VII-2
04.04.мат(п)

21.04.срп(к)
25.04.енг(к)
27.04.мат(к)
VII-3
04.04.мат(п)
07.04.хем(к)

19.04.мат(к)
21.04.срп(к)
24.04.енг(к)
27.04.рус(п)
VIII-1
05.04.мат(к)
07.04.хем(к)
10.04.срп(к)
21.04.мат(к)
26.04.енг(к)
27.04.рус(п)
VIII-226.04.рус(п)
27.04.енг(к)
VIII-3
05.04.мат(к)
07.04.хем(к)
10.04.срп(к)
21.04.мат(к)
26.04.рус(п)
27.04.енг(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XXXIII, XXXIV, XXXV и XXXVI недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXXIII
НЕДЕЉА 03.05.
-05.05.
XXXIV
НЕДЕЉА 08.05.
-12.05.
XXXV
НЕДЕЉА 15.05.
-19.05.
XXXVI
НЕДЕЉА 22.05.
-26.05.
V-1

10.05.срп(п)

26.05.мат(п)
V-2

10.05.срп(п)
17.05.енг(п)
18.05.физ(к)

VI-1
05.05.мат(к)
10.05.срп(п)
16.05.енг(п)
18.05.физ(к)
26.05.мат(к)
VI-2
05.05.мат(к)
10.05.срп(п)
15.05.енг(п)
18.05.физ(к)
26.05.мат(к)
VI-3
05.05.мат(к)
10.05.срп(п)
16.05.енг(п)
26.05.мат(к)
VII-1
04.05.рус(п)

15.05.срп(п)

VII-2
04.05.рус(п)

15.05.срп(п)
17.05.енг(п)

VII-3

12.05.хем(к)
15.05.срп(п)
18.05.енг(п)

VIII-1

10.05.енг(п)
12.05.мат(п)
17.05.срп(п)
22.05.срп(к)
23.05.мат(к)
VIII-2

11.05.енг(п)
12.05.мат(п)
15.05.срп(п)

VIII-3

11.05.енг(п)
12.05.мат(п)
17.05.срп(п)
22.05.срп(к)
23.05.мат(к)


Распоред писмених и контролних задатака за XXXVII, XXXVIII и XXXIX недељу

ОДЕЉЕЊЕ XXXVII
НЕДЕЉА 29.05.
-02.06.
XXXVIII
НЕДЕЉА 05.06.
-09.06.
XXXIX
НЕДЕЉА 12.06.
-13.06.
V-1
31.05.срп(к)


V-2
29.05.мат(п)
31.05.срп(к)


VI-1
31.05.срп(к)
06.06.мат(п)

VI-2
31.05.срп(к)
06.06.мат(п)

VI-3
31.05.срп(к)
06.06.мат(п)

VII-1
30.05.мат(п)
02.06.срп(к)


VII-2
30.05.мат(п)
02.06.срп(к)


VII-3
30.05.мат(п)
02.06.срп(к)


VIII-1VIII-2VIII-3*к-контролни
*п-писмени


©2010 Основна школа Жагубица