Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
Наставно особље

Разредна настава
Разредна настава - Жагубица 5
Разредна настава - Суви До 2
Разредна настава - Изварица 1
Разредна настава - Рибаре 1
Разредна настава - Осаница 3
Разредна настава - Јошаница 2
Разредна настава - Вуковац 1
Разредна настава - Милатовац 2

Предметна настава
Српски језик 3
Енглески језик 3
Руски језик 1
Ликовна култура - Цртање, сликање и вајање 1
Музичка култура 1
Историја 1
Географија 1
Физика 1
Математика 2
Биологија - Чувари природе 1
Хемија 1
Техничко и информатичко образовање 1
Физичко васпитање - Изабрани спорт 2
Верска настава 1
Грађанско васпитање 1
Информатика 1
Библиотека 1
 

©2010 Основна школа Жагубица