Основна школа "Моша Пијаде‚‚у Жагубици     

Л Е Т О П И С   2 0 2 0 - 2 0 2 1



- Почетак школске године 2020/2021

- Дечија недеља 2020/2021

- Пројектна настава 2020/2021

- Представљање Дома ученика средњих школа Милутин Миланковић 2020/2021

- Фестивал науке 2020/2021

- Јесен у Хомољу

 

 

©2010 Основна школа Жагубица