Основна школа "Моша Пијаде‚‚у Жагубици     

Л Е Т О П И С   2 0 1 9 - 2 0 2 0- Почетак школске године 2019/2020

- Дечија недеља 2019/2020

- Међународни дан писмености 2019/2020

- Светски дан здраве хране 2019/2020

- Дан просветних радника 2019/2020

- Фестивал науке 2019/2020

 

 

©2010 Основна школа Жагубица