Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
Кабинет Техничког и информатичког образовања

Међу најстаријим кабинетима у нашој школи је кабинет техничког образовања.

Ученици имају техничко по два часа недељно. Тај педмет има три наставника: Звонка Сарафинова, који је најстарији наставник техничког и који је уједно и помоћник директора, Миљану Димитрић, која сваке године има такмичаре и са којима постиже добре резултате, и Горана Лалића, који воли да се шали са децом, и који предаје и у школи у Лазници. Кабинет је опремљен шемама потребним за рад, компијутером, опремом за рад, и добром вољом ученика. Ученици воле техничко јер је веома пријатан кабинет и занимљив предмет. Наставници оцене дају на основу акивности, знања и труда. Наставник Звонко предаје техничко само одељењу којем је разредни старешина, наставник Горан предаје само једном одељењу шестог разреда, док наставница Миљана предаје свим осталим одељењима.

То су добри наставници који умеју добро да пренесу знање и зато је свим ученицима жао што ће морати да напусте основну школу.

Припремила:
Ивана Јорговановић VIII3
Ученички радови  

©2010 Основна школа Жагубица