Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
Хор

Школа има хор виших разредаод око 40 ученика. На репертуару се налазе двогласне и троггласне које хор изводи "а капела" - без инструменталне пратње. Углавном изводи композиције домаћих аутора. Хор наступа на школским приредбама и другим смотрама.