Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    

План образовно- васпитног рада
Обавезни и изборни наставни предмети


Недељни / годишњи фонд часова од 1. dо 4. rазреда

Р.бр OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
I разред ned/god
II разред ned/god
III разред ned/god
IV разред ned/god
1.
Српски језик
5/180
5/180
5/180
5/180
2.
Енглески језик
2/72
2/72
2/72
2/72
3.
Математика
5/180
5/180
5/180
5/180
4.
Свет око нас
2/72
2/72
-
-
5.
Природа и друштво
-
-
2/72
2/72
6.
Ликовна култура
1/36
2/36
1/36
1/36
7.
Музичка култура
1/36
1/36
1/36
1/36
8.
Физичко васпитање
3/108
3/108
3/108
3/108
9.
Верска Настава/Грађанско васпитање
1/36
1/36
1/36
1/36
10.
Народна традиција
1/36
1/36
1/36
1/36
11.
Чувари природе
1/36
1/36
1/36
1/36
12.
Руке у тесту-откривање света
1/36
1/36
1/36
1/36
13.
Влашки говор са елементима нац.кул
2/72
2/72
2/72
2/72

Недељни / годишњи фонд часова од 5. dо 8. rазреда

Р.бр. OБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
V разред ned/god
VI разред ned/god
VII разред ned/god
VIII разред ned/god
1.
Српски језик
5/180
4/144
4/144
4/140
2.
Енглески језик
2/72
2/72
2/72
2/68
3.
Ликовна култура
2/72
1/36
1/36
1/34
4.
Музичка култура
2/72
1/36
1/36
1/34
5.
Историја
1/36
1/36
2/72
2/68
6.
Географија
1/36
1/36
2/72
2/68
7.
Математика
4/144
4/144
4/144
4/140
8.
Биологија
2/72
2/72
2/72
2/68
9.
Хемија
-
-
2/72
2/68
10.
Физика
-
2/72
2/72
2/68
11.
Техничко и информатичко образовање
2/72
2/72
2/72
2/68
12.
Верска настава/ грађанско васпитање
1/36
1/36
1/36
1/34
13.
Руски језик
2/72
2/72
2/72
2/68
14.
Физичко и здравствено васпитање
3/108
3/108
2/72
-
15.
Чувари природе
-
1/36
-
-
16.
Цртање, сликање и вајање
-
1/36
-
-
17.
Хор и оркестар
-
-
1/36
1/36
18.
Информатика и рачунарство
1/36
1/36
1/36
1/34

Недељни/ годишњи фонд часова осталих обавезних облика
образовно – васпитног рада од 1. до 4. разреда

Р.бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
I разред ned/god
II разред ned/god
III разред ned/god
IV разред ned/god
1.
Допунска настава
1/36
1/36
1/36
1/36
2.
Додатна настава
-
-
-
1/36
3.
Час одељењског старешине
1/36
1/36
1/36
1/36
4.
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности
1/36
1/36
1/36
1/36
5.
Екскурзија
1.дан
1.дан
1.дан
1.дан

Недељни/ годишњи фонд часова осталих обавезних облика
образовно – васпитног рада од 5. до 8. разреда

Р.бр. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА
V разред ned/god
VI разред ned/god
VII разред ned/god
VIII разред ned/god
1.
Допунска настава
1/36
1/36
1/36
1/34
2.
Додатна настава
1/34
1/34
1/34
1/34
3.
Час одељењског старешине
1/36
1/36
1/36
1/34
4.
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности
1/36
1/36
1/36
1/34
5.
Екскурзија
2.данa
2.данa
2.данa
3.данa

©2010 Основна школа Жагубица